Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Nhân sự chủ chốt

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Là người đồng sáng lập và trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của A&T, Ông...
Bà: Trần Thị Minh Mẫn

Bà: Trần Thị Minh Mẫn

Tổng Giám đốc

Là người đồng sáng lập và trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của A&T, bà...
Ông: Nguyễn Thành Trung

Ông: Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc

Là người đồng sáng lập và trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của A&T, Ông...
  • Tin tức kinh tế
  • Bản tin pháp luật hằng tuần
  • Sự kiện đào tạo
  • Bản tin pháp luật hàng tuần BCTC
  • Bản tin pháp luật hàng tháng
  • Bản tin pháp luật hàng tuần XDCB

Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật số tháng 6 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 6 năm 2018
Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Bản tin pháp luật số tháng 8 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 8 năm 2018
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP...

Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018
Ngày 1/8/2018 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án...

Bản tin pháp luật số tháng 7 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 7 năm 2018
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương...

Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tăng vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước

Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018
Ngày 6/7/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Đối tác khách hàng