Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Bản tin pháp luật hàng tuần BCTC
Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018

Ngày 1/8/2018 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động
Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tăng vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước
Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018

Ngày 6/7/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam